Jak pracuji?

Page

Orientace na výsledek


Proč právě já?

Dostali jste se při hledání Vašeho marketingového konzultanta až sem a rozhodujete se, proč vyzkoušet právě moje služby?


Online konzultace zdarma

Mnoho konzultantů se brání marketingovým konzultacím zdarma. Proč? Velmi častým jevem je neefektivně strávený čas během konzultace, nedostatek přípravy klienta a naprosté nepochopení k čemu má konzultace sloužit.

Online konzultaci zdarma jsem zvolil pro překonání bariér v komunikaci. Očekávám Vaši dobrou přípravu na online schůzku a možnost sestavení počáteční nabídky služeb již po skončení této online konzultace. Navzájem si tak šetříme čas a peníze.

výkonnostní marketing

Během online konzultace si mimo jiné utvořím názor na služby, které nabízíte na trhu. Již na první online schůzce Vám sdělím hypotézu, jak zlepšit Vaši nabídku na internetu. Vaše požadavky se nedají vyčíst jen pečlivým prostudováním Vaší současné webové prezentace, proto si od Vás vyžádám více informací právě během prvního jednání. Potřebuji zjistit, jaký máte plán rozvoje Vašeho internetového podnikání. Pokud ho nemáte, rád Vám ho pomohu vytvořit.

Díky efektivní komunikaci během jednání ušetříme více než 30% nákladů (čas strávený schůzkami, cestování na schůzky, vyjasňování si pozic apod.). Co na investovaných penězích do naší schůzky ušetřím to mohu vložit právě do bezplatné uvodní konzultace.


Způsob práce

Pro efektivní práci používám CRM, různé nástroje pro optimalizaci SEO, projektový management, linkbuilding, správu PPC kampaní či marketingovou automatizaci.

Ke své práci také využívám SOSTAC® Planning System renomované společnosti PR Smith.

SOSTAC-planning-system

 

Cenu některých služeb mohu vypočítat pomocí hodinové sazby. Služby výkonnostního marketingu však závisí na mém výkonu při plnění stanovených cílů.


Hodinová sazba

Služba ohodnocená hodinovou sazbou je například tvoba marketingové strategie, nastavení marketingových nástrojů, účast na pravidelných poradách, tvorba reportingu nebo úvodní nastavení PPC kampaní.


Výkonnostní marketing

Během spolupráce plním společně určené cíle. Pokud mi svěříte dlohodobou správu PPC kampaní, po úvodním nastavení si neúčtuji nic, dokud kampaně nevydělávají nebo neplní vytýčené cíle. Pokud jsou cíle úspěšně dosaženy, mojí odměnou jsou procenta z investovaných prostředků do PPC. U SEO optimalizace výkonnost měřím v delším období. Jedná se o dlouhodobé zvýšení návštěvnosti či jiných předem stanovených cílů.