Online marketing

Page

Konzultace


Jak na to?

Nejdříve stanovíme v souladu s Vašimi cíli  online marketingovou strategii a plán – nastavíme klíčové ukazatele výkonnosti, rozpočet a metody, jak budeme plnění cílu měřit. Cíle zaneseme do časového harmonogramu prací a následně budeme sledovat jejich plnění.


Konzultace zdarma

Do konzultace zdarma investuji peníze proto, abych překonal strach klientů z neznáma. Se žádostí o konzultaci zdarma mne můžete kontaktovat přes kontaktní formulář.

Po odeslání formuláře Vás budu kontaktovat zpět se základními otázkami, na které potřebuji znát odpověď. Výstupem z úvodní online konzultace bude návrh řešení pro zvýšení Vašeho zisku nebo vylepšení ukazatelů výkonnosti Vašeho webu.

Další informace o mé práci a proč nabízím online konzultaci zdarma naleznete v sekci „Jak pracuji?“.


Služby online marketingu

  • Marketingová analytika (Google Analytics, Google Tag Manager ad.)

Google-Analytics-Certified-Individual-Karel-Zitny

  • Zlepšení výkonu Vašich webových stránek, UX například pomocí analýzy tzv. heatmap.

Karel Žitný Heatmapy

  • SEO audit a následná SEO optimalizace

Cyklus SEO optimalizace

  • PPC kampaně (Words, Sklik)